Naše služby

Zhotovení fasády

Jestliže si vybíráte fasádní omítku, je dobré brát na zřetel několik důležitých vlastností jako jsou výborná propustnost, vodoodpudivá úprava či mrazuvzdornost.
Fasáda musí čelit mnoha různým povětrnostním podmínkám, proto je dobré zvolit takový druh fasádní omítky, aby byla opravdu odolná a dokázala čelit změnám teplot, dešti či prachu.

Mezi nejvíce používané fasádní omítky, se kterými také běžně pracujeme:

Akrylátová
Silikonová
Silikátová

Jednotlivé druhy fasádní omítky dále dělíme podle zrnitosti (hrubosti omítky) a také podle způsobu natažení fasády (na zatíranou a rýhovanou).

A na co si dát pozor?
Nejdůležitější je nanášet omítku na správně upravený podklad napuštěný penetrací a neaplikovat omítku při teplotách pod 5°C nebo při očekávaných mrazech!

Zateplení domu

Zateplení domu je jedním z nejdůležitějších kroků při cestě k úspoře na vytápění. Při rozhodování, jaký druh tepelné izolace zvolit, budete pravděpodobně brát na zřetel především jejich rozdílné vlastnosti a cenu.

Níže si porovnáme vlastnosti nejvíce používaných druhů tepelné izolace, kterými jsou minerální vata a fasádní polystyren.

Tepelně-izolační vlastnosti: fasádní polystyren – dobré, minerální vata – velmi dobré
Hmotnost: fasádní polystyren váží polovinu toho, co minerální vata
Možné použití fasádní omítky: na fasádní polystyren – akrylátová, silikonová a silikon-silikátová; na minerální vatu – silikonová, silikátová, silikon-silikátová
Požární klasifikace: fasádní polystyren – nešíří oheň, minerální vata – nehořlavá
Protihlukové vlastnosti: fasádní polystyren – většina druhů horší, minerální vata – dobré

A jak postupujeme při zateplení domu?

Nejprve je nutné provézt demontáž svodů rýn a jiných prvků, které by mohly bránit provedení zateplení.
Poté připravíme podklad pro izolaci, který musí být pevný, suchý a zbavený veškerých nečistot.
Následně natřeme podklad penetračním nátěrem.
Poté následuje ukotvení soklových lišt.
Nyní se může začít s lepením polystyrenu či jiné tepelné izolace. K lepení používáme kvalitní lepící tmel. Tepelnou izolaci lepíme od spodu nahoru ve vodorovných řadách, které přesazujeme přes sebe.
Následuje ukotvení izolace hmoždinkami.
Poté následuje úprava parapetů, podhledů a jiných výstupků na domě.
Dále musíme celou plochu vybrousit do roviny.
Nyní na plochu naneseme stěrku a přitlačíme tkaninu (perlinku), která musí být zcela zatřená stěrkou.
Po úplném vyschnutí stěrky natřeme plochu penetrací a je vše připraveno pro natažení fasádní omítky.

Sádrokartonářské práce

Montáž sádrokartonu je dnes běžně používanou metodou. Jedná se o rychlé a ekonomické řešení, které se používá především v podkrovních či půdních prostorách.

Ze sádrokartonu realizujeme především:

Nenosné příčky
Stropní podhledy
Předstěny
Opláštění střešních oken a další

Malířské práce

Provádíme komplexní malířské práce, mezi které patří nejen samotná malba stěn, ale také přípravné práce.

Do přípravných prací řadíme především:

Škrábání starých maleb
Rozmývání stěn
Sádrování
Tmelení prasklin
Plošné tmelení (vyrovnání podkladu)
Penetrace a další

Zateplení podlah, stropů

Promýšlíte-li zateplení domu, je dobré se zamyslet i nad zateplením podlah a stopů, kterými uniká nezanedbatelná část tepla.
Únik tepla v domě s nezateplenou podlahou může tvořit až 10 %.

Nad zateplením podlahy či stropu bychom měli uvažovat především v rodinných domech se sklepem nebo nevytápěným suterénem.
Teplo ale může unikat i v případě, že máme neizolovanou podlahu v nepodsklepeném domě.


V závislosti na tom, zda jde o nepodsklepený dům nebo dům se sklepním prostorem, různí se i postup zateplení.

U nepodsklepeného domu je řešením zateplení podlahy. Naopak u domů se sklepem nebo nevytápěným suterénem je vhodnějším řešením
zateplení stropu ze strany nevytápěné místnosti.


Pro zateplení podlah či stropů se používá podlahový polystyrén nebo podlahová minerální vata.

Zednické a štukatérské práce

Před započetím jakékoliv rekonstrukce v podobě zednických či štukatérských prací je dobré se zamyslet nad volbou vhodného materiálu, zdiva, omítky a také posoudit optimální pracovní podmínky jako jsou teplota vzduchu, vlhkost a další.

Mezi práce, které provádíme, patří především:

Vyzdívání nosných zdí
Vyzdívání příček a nenosných zdí
Provádění vnitřních i vnějších omítek